امام زمان علیه السلام در قرآن – آيه 51

« و لوتری اذ فزعوا فلا فوت (سبا: 51 )؛ وای کاش می دیدی هنگامی را که (کافران) وحشت زده اند (آن جا که راه گریزی نمانده است. )
امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه فرمود: « یعنی برای آن ها راه گریزی از صدا نمانده است و آن صدا از آسمان است. »

پي نوشت:
بحار الانوار 52 / 185 حدیث 11