مسجد کوفه

مسجد اعظم کوفه، يکي از کهن‌ترين اماکن زيارتي منتسب به حضرت بقيه الله (ارواحنا فداه) ، مرکز قضاوت، محل نصب منبر، محل تأسيس کلاس‌هاي‌آموزش قرآن و محل اقامه‌ي نماز جمعه و جماعت آن حضرت در عهد ظهور است.

‌مسجد کوفه در اصل بسيار گسترده بود. مهدي موعود (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف) به هنگام ظهور آن را منهدم مي کند و به پايه‌هاي نخستين برمي گرداند و سه مسجد ديگر در کنار آن بنياد مي‌نهد.

‌سيماي مسجد کوفه از منظر، آيات، روايات، حوادث تاريخي و تشرف نيک بختان به محضر آن کعبه مقصود، در اين نوشتار در حد توان ترسيم گشته است.