حضرت مهدی(عج) در مفاتیح الجنان

مؤلّف گويد:سيّد ابن طاووس در كتاب«مصباح الزائر»فصلى در اعمال سرداب مقدّس آورده و در آن فصل شش زيارت نقل كرده،پس از آن فرموده:دعاى ندبه به اين فصل ملحق‏ مى‏شود،و همچنين زيارتى كه هر روز،مولاى ما صاحب الامر پس از نماز صبح به آن زيارت مى‏شود،و آن زيارت هفتم‏ حساب مى‏شود،و دعاى عهدى كه به خواندن آن در حال غيبت امر شده،و دعايى كه آن را وقتى كه مى‏خواهند از آن حرم شريف بازگردند بخوانند،آنگاه در كتاب خود به ذكر اين چهار عمل شروع كرده است]چهار عمل عبارتند از:1-دعاى ندبه، 2-زيارت پس از نماز صبح،3-دعاى عهد،4-دعاى هنگام خروج از حرم[ما هم در اين كتاب مبارك از آن بزرگ