پرسش ها و نکات آموزشی

در منابع متقدم اين دعا در كتب زير آمده است: سيد بن طاووس در جمال‏الاسبوع، ص 280 در ضمن نمازهاى ائمه (ع) و دعاهاى بعد از آن اين دعا را آورده است. البته سندى براى آن ذكر نكرده است. هم‏چنين امين ‏الاسلام طبرسى در كنوز النجاج مى‏ گويد: اين دعايى است كه صاحب‏ الزمان (عج) آن را به ابى الحسن محمد بن احمد بن ابى الليث آموخته ‏اند البته ما به كتاب مزبور دسترسى نيافتيم تا دريابيم كه آيا طبرسى آن را مستنداً نقل كرده يا مرسلاً.