پرسش ها و نکات آموزشی

دلیل بر اینکه آل یاسین خاندان پیامبر(ص) و در این زیارت امام عصر(ع) است آن است که، یک نام پیامبر «یس»‌ است و خاندان او آل یاسین‌اند. سنی و شیعه نقل کرده‌اند که یس از نام‌های پیامبر(ص) است. ۱-از ابن عباس نقل است که یس محمد است. ۲-امام باقر فرمود: «رسول خدا را دوازده نام است که پنج نام از آن‌ها در قرآن است: محمد، احمد، عبدالله، یس و ن.» 1 1. درالمنثور، ج۵، ص۲۵۸