اثبات نقلی و عقلی

دکتر حامد حفنی داود، از دانشمندان معاصر اهل سنّت، مقدمه‏ای کوتاه بر کتاب«بحث حول المهدی»شهید سیّد محمّد باقر صدر نوشته است. این مقدّمه، حاوی بحثی مختصر در اصالت اسلامی و لزوم عقلی اعتقاد به مهدویّت، و چند سطر درباره کتاب یاد شده است.
در قرآن چند آيه هست كه مورد استدلال شيعه در باب‏ امامت است.يكى از آن آيات آيه: «انما وليكم الله‏» است(اتفاقا در همه اينها روايات اهل تسنن هم وجود دارد كه مفاد شيعه را تاييدمى‏كند).ما آيه ‏اى در قرآن داريم به اين صورت: «انما وليكم الله و رسوله‏و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم‏راكعون‏» (مائده/55. صفحه : 853
چکیده امامت از دیدگاه شیعه بعنوان یک «اصل اعتقادی» مطرح است نه بعنوان یک حکم فقهی فرعی، و ایشان شرایط سه گانه (علم خدادادی، عصمت و نصب الهی) را در امام، معتبر می دانند،در عرف کلام شیعی، این مفاهیم با مفهوم مرجعیّت در شناختن احکام الهی و حکومت وفرمانروایی بر جامعة اسلامی،عجین شده بدان گونه که گویی واژة امامت، بر همگی آنها دلالت می کند نخستین مسأله در این باب، در باره ضرورت امامت و رهبری در جامعه است. آیا اصولاً وجود امام ورهبردرجامعه ضرورت دارد؟ بر فرض که ضرورت داشته باشد، آیا بر خداوند نصب امام واجب است ویا بر انسانها ؟و خلاصه انتخابی است یا انتصابی؟دراین نوشتار ثابت خواهد شد که امام در جامعه یک ضرورت است و امام و جانشین پیامبرباید معصوم باشد و علم خدادادی داشته باشد و از طرف خدا منصوب باشد.