معنا، مفاهیم، تعاریف

"انما وليکم الله و رسوله و الذين آمنوا..."  مائده ،آيه 55 راغب در کتاب مفردات گفته است"ولاء"(به صداى بالاى واو) و همچنين"توالي"به اين معنا است که حاصل شود دو چيز يا بيشتر، از يک جنس و بدون اينکه چيزى از غير آن‏جنس حايل شود.اين معناى لغوى ولاء و توالى است، و گاهى اين لفظ به طور استعاره و مجازدر قربى استعمال مى شود که آن قرب از جهات زير حاصل مى گردد.
چكيده  گرچه در مورد اهميت بحث ولايت، آيات و روايات متواتري داريم كه ولايت را منحصر در يك چيز نمي داند، اما اين نوشتة ولايت و معنا و مفهوم آن را بيان مي كند. در اين تحقيق براي اثبات ولايت اهل بيت از آيات و رواياتي استفاده كرديم كه بعضي از اين آيات، ولايت اميرالمؤمنين را اثبات مي كنند و ما سعي كرده ايم آيات و روايات را به طور واضح و روشن توضيح دهيم و دلايل اثبات ولايت، اميرالمؤمنين و اهل بيت(عليهم السلام) را بيان كنيم.  
مفهوم ولایت با مصادر و معانی عرفی در تمامی جوامع وجود دارد. به عبارت دیگر این موضوع در تمامی جوامع هست که کسی حق خاصی بر دیگری داشته باشد و به واسطه این حق، مسئولیتی بر عهده او قرار بگیرد. به عنوان نمونه نزدیک ترین فرد نسبت به طفل، پدر اوست و پس از او ممکن است عمو، دائی، مادر و... پیش افتاده و مسئولیت و سرپرستی طفل را بپذیرند. لذا با این نگرش، ولایت یک امر عرفی است و محدوده آن جامعه است. اما در کنار این مفهوم عرفی ولایت، قسمی از ولایت نیز هست که فقط و فقط دین آنرا تبیین می کند؛ مثلا مسیحیان کاتولیک برای پاپ، نوع خاصی ولایت قائل هستند.