دعای ندبه

در پاسخ به معترضین ... آیا دعای ندبه حالت تخدیری دارد؟ دشمنان قسم خورده اسلام می گویند: دعای ندبه حالت تخدیری دارد!آنها می گویند: اسلام مسلمانان را شبهای جمعه در مجالس دعای کمیل و روزهای جمعه در محافل دعای ندبه مشغول می کند، تا در محفلی گرد آمده «یابن الحسن » بگویند، بر سر و صورت خود بزنند و متوجه نشوند که در پیرامون آنها چه می گذرد! این تهمتهای ناروا از سوی مارکسیستها مطرح گردید و توسط فریب خوردگان مکتب آنها در میان پیروان ادیان آسمانی نیز منتشر شد .
«کوه رضوی »  نخستین کوه از کوههای «تهامه » در یک منزلی «ینبع » و هفت منزلی «مدینه » است که در احادیث فراوانی از آن یاد شده، از جمله: 1- رسول اکرم، صلی الله علیه وآله، فرمود: رضوی، رضی الله عنه رضوی، خدای از آن خشنود است!1 2- در حدیث دیگری فرمود: رضوی از کوههای بهشت است. 2 1. الحموی، معجم البلدان، ج 3، ص 51 2. السمهودی، وفاءالوفاء باخبار دارالمصطفی، ج 4، ص 1219.
«کیسانیه » نام فرقه ای است که در نیمه دوم قرن اول هجری در میان شیعیان پیدا شد و در حدود یک قرن ادامه یافت، سپس به طور کلی منقرض گردید.این گروه به امامت جناب «محمد حنفیه » معتقد بودند و او را بعد از امیر مؤمنان، امام حسن و امام حسین، علیهم السلام، چهارمین امام می پنداشتند.
دعای ندبه و اعتقاد به «معراج جسمانی » یکی از ضروریات عقیدتی اسلام معراج رسول گرامی اسلام از مکه معظمه تا مسجد اقصی و از آنجا به سوی آسمانها است. معراج رسول اکرم،صلی الله علیه وآله، ریشه قرآنی دارد،قسمت اول این سیرشبانه در سوره مبارکه «اسراء» و قسمت دوم آن درسوره مبارکه «نجم » بیان شده است. همه مفسران، محدثان، مورخان و متکلمان شیعه بر این عقیده هستندکه این سفر شبانه با بدن خاکی و پیکرعنصری رسول گرامی اسلام انجام شده است.
اجتماعات پرشکوه شیعیان شیفته و عاشقان دلسوخته در بامدادان جمعه در محافل دعای ندبه، دشمنان قسم خورده اهل بیت، علیهم السلام، را بشدت می آزارد و خواب راحت را از دیدگانشان می رباید. هر بانگ «یابن الحسن » که از این اجتماعات بلند می شود و در فضای شهر طنین می اندازد، چون تیری خون آلود در سینه دشمن فرو می رود و آسایش و آرامش را از آنها سلب می نماید.
در قسمت اول این مقاله اشاره ای کوتاه داشتم به سیره پیشوایان دین و مرزبانان آیین در زمینه ندبه و زاری در فراق آخرین حجت حق. در آنجا روشن شد که گذشته از پیامبران پیشین، شخص رسول اکرم، صلی الله علیه وآله، امیر مؤمنان و دیگر امامان معصوم، از قرنها پیش از طلوع خورشید امامت، عشقی سوزان در دل نهفته داشتند، در فراق آن حضرت می سوختند و گاهی چون مادر داغ جوان دیده اشک می ریختند، با یاد او عشقبازی می کردند، به دیدارش عشق می ورزیدند و به حال کسانی که توفیق دیدار جمال آرای حضرتش را پیدا کنند، غبطه می خوردند.
نخستين فرد موثق و مورد اعتماد و استنادي که دعاي شريف ندبه را در اثر مکتوب خود از پيشواي به حق ناطق، امام جعفر صادق - عليه السلام - روايت کرده، ابوجعفر محمد بن حسين بن سفيان بزوفري است. (بزوفري از استادان شيخ مفيد بوده است.) دعاي ندبه داراي مضامين عاليه اي است که عبارات زيباي آن گوياي اين مطلب است. نويسنده ي دانشمند کتاب «با دعاي ندبه در پگاه جمعه » مي نويسد: « 124 قسمت از جملات اين دعا با روايات منطبق است. »
در مورد دعاى ندبه و استناد آن سخنهاى بسيارى گفته شده و رساله‌ها و كتابهاى متعددى نيز در اين زمينه تأليف شده است. اما هنوز در گوشه و كنار كسانى هستند كه نسبت به اين دعا ايجاد ترديد مى‌كنند و در سند آن خدشه وارد مى‌سازند. این مقاله که در چند قسمت تهیه شده، ابتدا نگاهى اجمالى دارد به تاريخ ندبه سرايى براى آخرين حجت حق، حضرت مهدى، عليه السلام، و در ادامه نيز به تفصيل سند دعاى ندبه را مورد بررسى قرار مى‌دهد.