معرفت به امام عصر (عج)، محبت، ولایت

تسلیم : یکی دیگر از آثار معرفت امام (علیهم السلام) تسلیم به ایشان است . معرفت صحیح جز به این وسیله برای انسان حاصل نمی شود . امام صادق (علیهم السلام)  می فرمایند : «انکم لا تکونون صالحین حتی تعرفوا . و لا تعرفون حتی تصدقوا . و لا تصدقون حتی تسلموا »1
صحت معرفت: اولین ویژگی معرفتی که می تواند انسان را در زمان غیبت از انحراف و بی دینی نجات بخشد صحت و درستی آن است . این ظرط برای هر معرفتی لازم است چه معرفت خدا ، چه معرفت رسول خدا و چه معرفت امام . و به طور کلی همه معرفت های دینی باید صحیح و مطابق آنچه خدا خواسته است باشد . اما ملاک صحت معرفت چیست ؟
«اي اباخالد! به خدا سوگند بنده اي ما را دوست ندارد و از ما پيروي نكند تا اينكه خدا قلبش را پاكيزه كرده باشد و خدا قلب بنده اي را پاكيزه نمي كند تا اينكه تسليم محض ما شده و با ما آشتي كرده باشد. پس چون با ما از در آشتي درآمد، خدا از حساب سخت نگاهش دارد و از هراس بزرگ روز رستاخيز ايمنش سازد».  
دل بستگي و محبّت به امام از نظر رواني در اختيار ما نيست؛ ولي شرايط و مقدّماتي كه سبب تحقّق آن امر غير اختياري است، تحت ارادة ماست اگر ما واقعاً در حقّ امام معرفت پيدا كنيم و ارزش راستين وي را درك كنيم، قطعاً دوستدار وي خواهيم شد و نمي توانيم نسبت به او كه در سعادت ابدي ما سهيم بوده است، بي تفاوت باشيم.
«اول عباده الله معرفته» (اساس و پایه بندگی خدا شناخت اوست) . معرفت خدا اصل و ریشه همه عبادات است و به منزله روحی است که در کالبد همه اعمال عبادی مانند نماز جریان دارد و بدون آن عاری از حقیقت عبارت می شوند.
أَینَ مُضطَرُّ ألّذِی یُجابُ إذا دَعی؟ پیش از پرداختن به هر کاری, اگر ضرورت و بایستگی آن معلوم باشد، انسان برای انجام آن، انگیزه و نشاط لازم را پیدا می کند. وقتی سخن از مباحث «مهدویّت» به میان می آید، ممکن است سؤال شود: با وجود موضوعات بسیار گوناگونی که در جهان علم و دانش وجود دارد، چرا باید به مباحث مهدویّت پرداخت؟
هدف از آفرینش، بندگی است1 و اساس و پایه بندگی خداوند، شناخت اوست2 و عالی ترین تبلور این شناخت، شناخت اوصیای پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله است.