زندگی حضرت

امام زمان(عج) بعد از آن که در شهر سامرا بر جنازه ي پدر بزرگوارشان نماز خواندند به منزل پدرشان رفته، وارد زيرزمين منزل شدند. وقتي مأموران دنبال ايشان رفتند و وارد خانه شدند، ايشان را نيافتند.[بنابراین به همین قرینه این محل به نام محل غیبت امام زمان(عج)معروف شده است ولی به این معنی نیست که غیبت مفهوم غیب شدن داشته باشد بلکه غیب
قبل از پاسخ به اين سؤال، لازم است كه اشاره اى هر چند مختصر، به معنا و تعريف معجزه داشته باشيم. محقّق خويى، در تعريف معجزه مى نويسد: معجزه، در اصطلاح، اين است كه مدعى منصبى از مناصب الهى، براى اثبات صحت ادعايش، كارى را انجام دهد كه خارق قوانين طبيعى است و ديگران از انجام دادن آن عاجزند.[1]