شناخت امام زمان

حضرت مهدي(عج) امام دوازدهم ما شيعيان از نسل امام حسين(ع)، فرزند امام حسن عسگري(ع) و مادرش «نرگس خاتون» است که به زبان عربي «نرجس» خوانده مي شود. بنا بر قول مشهور مادر حضرت از نسل حواريون و ياران خاص حضرت عيسي(ع) است.