مقالات

از مباحث مربوط به زندگي امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) طول عمر آن بزرگوار است. براي بعضي اين سؤال مطرح است كه چگونه ممكن است انساني، عمري چنين طولاني داشته باشد؟!1
پس از كنار رفتن ابرهاي تيره و تار، خورشيد جهان افروز رخ مي‌نمايد و چشمان منتظرِ دشت و دمن را روشني مي‌بخشد.
همه مي‌خواهند بدانند كه در جريان قيام جهاني امام مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف) چه حوادثي روي مي‌دهد، حركت امام از كجا و چگونه آغاز مي‌شود، شيوه برخورد امام با گروه‌هاي مخالف چگونه است و بالاخره چگونه آن حضرت بر تمامي جهان غلبه خواهد كرد و رشته امور جهان را به دست خواهد گرفت اين‌گونه سؤال‌ها فكر و انديشه هر انسانِ مشتاق ظهور را به خود مشغول مي‌كند.
حضرت مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف)، از «فرزندان حضرت علي(عليه السلام)» رسول اكرم(صلي الله عليه و آله وسلم) در اين رابطه فرمود: 
الی مَتی أحارُ فِيکَ يا مَولای؟ غيبت امام زمان عجّل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشّريف يک واقعيت مسلّم است که توسط پيغمبر اکرم و امامان معصوم‌(عليهم السلام) پيش‌بيني شده و موضوع جديدي نيست؛ بلکه ريشه‌ي عميق ديني دارد.
همان طور كه اشاره شد، مسأله‌ي عقيده به ظهور مصلحي جهاني امري عمومي و همگاني است و مختص مكاتب و اديان مذكور نبوده، بلكه چنين انديشه‌اي با شكل‌هاي مختلف، در ميان همه‌ي اقوام و ملل متمدن و غير متمدن جهان و حتي قبايل بدوي وجود داشته و دارد. در اين‌جا به فهرست مختصري از بازتاب اين عقيده در ميان اقوام و ملل مختلف جهان اشاره مي‌کنيم:1
ظهور منجی موضوعی است که در همه ادیان به نوعی به آن اشاره شده است.