آيا در زمان غيبت كبرى، اساسا راه ارتباط و ديدار با امام زمان بسته است؟

ظاهرا آنچه باعث طرح اين سؤال شده، توقيعى است كه از جانب امام زمان (عج) خطاب به على بن محمد سمرى (ره)، آخرين نايب از نواب اربعه‏ى عصر غيبت صغرى، صادر شده و متن آن چنين است:

»بسم الله الرحمن الرحيم) يا على بن محمد سمرى! أعظم الله أجر اخوانك فيك، فانك ميت ما بينك و بين ستة ايام، فاجمع أمرك و لا توص الى احد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور الا بعد اذن الله - تعالى ذكره -، و ذلك بعد طول الأمد و قسوة القلوب و امتلاء الأرض جورا) و سيأتى الى شيعتى من يدعى المشاهدة قبل خروج السفيانى و الصيحة، و هو كذاب مفتر، و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم)« ( «علامه طبرسى»، الاحتجاج، ج 2، ص 297 )نجف: 1386 ق(؛ به نقل از «آيت الله سيد حسن شيرازى»، كلمة الامام المهدى، ترجمه حسن تاجرى) ص 284: به نام خداوند بخشنده‏ى مهربان) اى على بن محمد سمرى! خداوند پاداش برادرانت را در [صبر بر مرگ) تو زياد گرداند) تو تا شش روز ديگر از دنيا خواهى رفت) پس كارهايت را جمع و منظم كن و به هيچ كس وصيت منما كه بعد از تو جانشين تو شود كه غيبت تامه واقع شده است و ديگر جز تا زمانى كه خداوند متعال اذن دهد، ظهورى نخواهد بود) اين، بعد از مدتى طولانى و تيره و سخت شدن دل‏ها و پر شدن زمين از ظلم و جور خواهد بود) به زودى به نزد شيعيان ما كسانى خواهند آمد كه ادعاى ديدار و مشاهده مى‏كنند) بدانيد كه هر كس پيش از خروج سفيانى و [شنيده شدن) صيحه‏ى آسمانى ادعاى مشاهده كند، دروغگو و تهمت زننده است؛ و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم)
اما همان طور كه «آيت الله صافى گلپايگانى» متذكر شده است، بايد گفت: «اين توقيع، اعلام پايان يافتن غيبت صغرى و شروع غيبت كبرى است؛ به ويژه با توجه به تأكيدى كه در آن هست كه: جناب على بن محمد سمرى (ره)، احدى را به عنوان نايب خود معرفى نكند! نشان مى‏ دهد كه هدف اصلى آن، اعلام صريح بطلان ادعاى افرادى است كه در غيبت كبرى، ادعاى نيابت و سفارت خاصه و وساطت بين امام و مردم مى‏ كنند)
بنابراين، چنان كه بعضى بزرگان هم فرموده‏ اند، ممكن است مراد از «مدعى مشاهده» - كه كذاب و مفترى خوانده شده - كسانى باشند كه ادعاى نيابت كنند و بخواهند با دعوى مشاهده و شرفيابى، خود را واسطه ‏ى بين امام و مردم معرفى كنند) همچنين ممكن است مراد از توقيع مذكور، نفى ادعاى اختيارى بودن مشاهده و ارتباط باشد؛ يعنى اگر كسى مشاهده و ارتباط را به اختيار خود ادعا كند، به اين صورت كه «هر وقت بخواهد، خدمت امام (عج) شرفياب مى ‏شود و يا ارتباط پيدا مى‏ كند»، كذاب و مفترى است) اين ادعا در غيبت كبرى از هيچ كس پذيرفته نيست؛ حال يا اين كه كسى كه اين سمت را به راستى داشته باشد، پيدا نخواهد شد، يا اگر كسى هم آن را دارا باشد، از ديگران مكتوم مى ‏دارد و به كسى اظهار و افشا نمى ‏كند)» ( پاسخ به ده پرسش، صص 64 - 65: با اندكى تصرف در عبارت)بايد بيفزاييم كه دلايل متعددى نيز بر تأييد اين نحوه تلقى از توقيع مذكور وجود دارد:
- اولا: در احاديث متعددى، به ويژه از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است كه ايشان يكى از سعادت‏هاى انسان‏هاى عصر غيبت را توفيق ادراك حضرت مهدى (عج) دانسته‏ اند؛ مثلا در كتاب «كمال الدين و تمام النعمة» از ايشان روايت شده است كه: «طوبى لمن أدرك قائم اهل بيتى و هو يأتم به فى غيبته قبل قيامه»( به نقل از منتخب الأثر، ص 51: خوشا به حال كسى كه قائم اهل بيت مرا در حالى درك كند كه او را در زمان غيبتش و پيش از قيامش، امام خود قرار داده است) يا «طوبى لمن أدرك قائم اهل بيتى و هو مقتد به قبل قيامه يأتم به و بأئمة المهدى من قبله)» ( همان، ص 511: خوشا به حال كسى كه قائم اهل بيت مرا در حالى درك كند كه قبل از قيامش به او اقتدا كرده و او و امامان هدايت يافته پيش از او را امام خود قرار داده است)
- ثانيا: در طول تاريخ غيبت كبرى، اشخاص جليل القدر و مورد وثوقى كه در عدالتشان نمى ‏توان ترديد كرد، از ارتباط يا شرفيابى خود به خدمت حضرت ولى عصر (عج) خبر داده‏ اند و گفته‏ هاى ايشان به طور تقريبا متواتر در كتب معتبرى نقل شده است كه شايد از همه مهم‏تر و غير قابل خدشه ‏تر، يكى توقيعاتى باشد كه از جانب امام زمان (عج)  براى مرحوم شيخ مفيد صادر شده است) ( اين توقيعات در الاحتجاج طبرسى، ج 2، صص 318 - 325 )نجف: 1386)آمده است، به نقل از: كلمة الامام الهدى، صص 188 - 201) ديگرى، شرفيابى افراد بسيار عالم و متقى همچون مقدس اردبيلى، علامه حلى و سيد بحرالعلوم است كه كسى در صداقت و عدالت آن‏ها كم‏ترين ترديدى به خود راه نداده است ( «آيت الله صافى گلپايگانى»، دوازده حكايت از معتبرترين حكايت‏هاى شرفيابى خدمت امام زمان (عج) را در كتاب خويش با ذكر سند معتبر ارائه كرده است؛ ر)ك: منتخب الأثر، صص 412 - 420)
البته نكته‏ ى بسيار مهمى كه در اين زمينه، بايد به آن توجه كرد، اين است كه نبايد ادعاى هر كسى را كه مدعى رؤيت شد، سريعا پذيرفت؛ زيرا اولا: امكان دارد عده‏ اى بخواهند از اين مسأله سوء استفاده كنند و چه بسا اصل اين توقيع شريف از جانب امام زمان )(عج)، براى جلوگيرى از اين سوء استفاده‏ ها صادر شده باشد؛ ثانيا: در بسيارى از موارد ممكن است شخصى نه خود امام زمان (عج)، بلكه يكى از اعوان و انصار ايشان را ملاقات كرده باشد؛ اما چون آن ملاقات غير منتظره بوده و از آن شخص كراماتى مشاهده كرده، پنداشته كه اين حتما خود امام زمان (عج) بوده است)