آيا پديد آمدن مدعيان مهدويت از آثار سوء اعتقاد به مهدويت است؟

احمد امين مي‏گويد: "از آثار سوء اعتقاد به مهدويت، انقلاب‏هاي پياپي در طول تاريخ مسلمانان است. در هر عصري شخص يا اشخاصي پيدا شده وبا يدك كشيدن نام مهدي منتظر، مردم را به سوي خود دعوت نموده وگروهي نيز دعوت آنها را پذيرفته‏اند، واز اين جهت باعث مشكلات در جامعه اسلامي شده‏ اند...". (ضحي الاسلام، ج 3، ص 244.)
پاسخ: اوّلاً: شكي نيست كه مشكلاتي از ناحيه مدعيان دروغين مهدويت در جامعه اسلامي پديد آمده است، ولي گناه آن به عهده علما بوده كه درست حضرت را تعريف نكرده وعلائم وشرايط ظهور را معين نكرده‏ اند. ونيز گناه از مردم است كه بدون تفحص از اصل قضيه، فريب اين گونه افراد را خورده‏اند. وگرنه اصل قضيه مهدويت از بركات شاياني برخوردار است.
ثانياً: راه مقابله با اين گونه انحراف‏ها، انكار عقيده‏اي مسلّم نيست، وگرنه به جهت مقابله با مدعيان نبوت نيز بايد با اصل نبوت انبيا مقابله كرد.
ثالثاً: گرچه مدعيان مهدويت چند روزي جولان داده ومردم را فريب داده‏اند، ولي به لطف خداوند وعنايات حضرت مهدي (ع) وكوشش فراوان علما، مكر وحيله آنها برملا شده واز جامعه طردشده‏ اند.

برای هر حقی امکان بروز و ظهور ناحق می باشد و دلیلی برای حذف آن حق نیست مثلا به صرف مدعی پزشکی نمی توان آن را از آثار سوء طبابت دانست. (پایگاه یاران انتظار)