آيه اي که امام مهدي(عج) پس از تولد تلاوت کرده اند، چيست و در کدام سوره است؟

حکيمه خاتون گويد: امام عسکري(ع) فرمود: «فرزندم را نزد من آور! من سرورم را آوردم. امام فرمود: فرزندم! سخن بگوي! نوزاد پس از گواهي به يگانگي خداوند و درود بر پيامبراکرم(ص) و پدران بزرگوارشان آيات پنج و شش سوره ي قصص را تلاوت فرمود: (وَ نُريدُ أن نَمُنَّ عَلَي الَّذين استُضعِفُوا ...)، (و نُمَکَّنَ لَهُم فِي الأرضِ و نُرِي فرعونَ و هامانَ ...)
 

منابع: 

نشريه قدر ،شماره 21.