امام زمان(علیه السلام) کجاست؟

در زمان غيبت کبرا، مکان مشخصي براي سکونت حضرت(ع) ذکر نشده است. البته بعضي از مکان ها و مقام ها به نام مبارک ايشان مزين است؛ مانند مدينه منوره و مکه معظمه، چون حضرت هر ساله در مراسم حج حضور دارند.
در مکان هاي خاص ديگري مانند مسجد مقدس جمکران، مسجد سهله، مسجد کوفه، مقام حضرت صاحب الامر در وادي السلام نجف، حرم ائمه ي معصومين(ع) و ... نيز به طور پراکنده حضور دارند. البته بايد توجه داشت که مکان هاي منتسب به حضرت، به معناي حضور و اقامت ايشان در آن جا نيست.

 

منابع: 

نشريه قدر ،شماره 21.