انطاکيه

 

«انطاکيه» يکي از قديمي‏ترين شهرهاي شام بود که به گفته برخي، در سيصد سال قبل از مسيح‏عليه السلام بنا گرديد. اين شهر در روزگار قديم از حيث ثروت، علم و تجارت، يکي از سه شهر بزرگ کشور روم محسوب مي‏شد. 1

شهر «انطاکيه» تا «حلب» کمتر از يکصد کيلومتر و تا «اسکندريه» حدود شصت کيلومتر فاصله دارد. در زمان خليفه دوم به دست ابوعبيده جراح فتح شد و از دست روميان در آمد. مردم مسيحي آن، به پرداخت جزيه تن در دادند و بر آيين خود باقي ماندند.

بعد از جنگ جهاني اوّل، اين شهر به تصرف فرانسويان در آمد، و چون فرانسويان خواستند شام را رها کنند، آن را به ترکيه دادند تا در آشوب‏هاي احتمالي، گزندي به مسيحيان نرسد.

«انطاکيه» براي مسيحيان مانند «مدينه» براي مسلمانان است، آنجا پس از «بيت‏المقدس» به عنوان دوّمين شهر مذهبي مسيحيان به حساب مي‏آيد؛ چرا که حضرت مسيح دعوت خود را از بيت‏المقدس آغاز نمود و بعداً گروهي از ايمان آورندگان به او، به انطاکيه هجرت کردند. «پولس» و «برنابا» بدان شهر رفتند و مردم را به اين آيين فرا خواندند و از آنجا دين مسيح‏عليه السلام گسترش يافت.

به همين جهت در قرآن مجيد از اين شهر، بخصوص سخن به ميان آمده است.

شايد ذکر «انطاکيه» در روايات مهدويّت، وجود رابطه تنگاتنگ بين حضرت مهدي‏عليه السلام و مسيح‏عليه السلام است.

در روايات مربوط به حضرت مهدي‏عليه السلام، از آن محل به عنوان سرزميني ياد شده است که حضرت مهدي‏عليه السلام پس از ظهور، از غاري در آن سرزمين تورات و انجيل را بيرون مي‏آورد و با يهود و نصارا با آن استدلال مي‏کند.

پيامبر گرامي اسلام فرمود: «تورات و انجيل را از سرزميني که انطاکيه ناميده مي‏شود، بيرون مي‏آورد». 2

و به وسيله آن کتاب‏ها با مسيحيان و يهوديان به استدلال مي‏پردازد و سرانجام بسياري از آنها اسلام مي‏آورند. 3

 

نقلی دیگر

انطاکیه کنونی در جنوب ترکیه، بر رود اورونتس، نهر عاصی، بیست و دو کیلومتری ساحل مدیترانه قرار دارد و فقط قسمت کوچکی از انطاکیه قدیم را اشغال کرده است. از شهر قدیم، باروها، آباره، تئاتر و قلعه ای باقی است. در کاوش هایی که در آن جا و در اطرافش به عمل آمده، موزائیک های عالی، از شش قرن اول میلادی، به دست آمده است. جام بزرگ انطاکی که در سال 1910 به دست آمده، به زعم بعضی همان جام مقدس است. 4

امام باقر (ع) فرمود: «مهدی، تورات و دیگر کتاب های آسمانی را از غاری در انطاکیه بیرون می آورد. 5همچنین فرمود: مهدی، تابوت سکینه را از غاری در انطاکیه بیرون می آورد. 6نیز فرمود: نخستین کاری که قائم (ع) در انطاکیه انجام می دهد این است که تورات را از غاری بیرون می آورد که عصای موسی و انگشتر سلیمان در آن است. 7

انطاکیه برای مسیحیان مانند مدینه برای مسلمانان است. آن جا پس از بیت المقدس به عنوان دومین شهر مذهبی مسیحیان به حساب می آید؛ چرا که حضرت مسیح دعوت خود را از بیت المقدس آغاز نمود و بعدها گروهی از ایمان آورندگان به او، به انطاکیه هجرت کردند. «پولس» و «برنابا» بدان شهر رفتند و مردم را به این آیین فرا خواندند و از آن جا دین مسیح (ع) گسترش یافت. شاید ذکر انطاکیه در روایات مهدی، وجود رابطه تنگاتنگ میان حضرت مهدی (ع) و مسیح (ع) است.8

  • 1. ر.ک:معجم‏البلدان،ج1،ص182؛ص266.
  • 2. علل‏الشرايع، ج 1، ص161؛ بحار الانوار، ج 51، ص 25؛ ج 52، ص350. همچنين ر.ک: الجامع لمعمر بن راشد، ج11، ص 372.
  • 3. ر.ک: الغيبة، ص 237، ح 26.
  • 4. خورشید مغرب، پاورقی، ص 295
  • 5. ملاحم ابن طاووس، ص 67؛ روزگار رهایی، ج 1، ص 454
  • 6. روزگار رهایی، ج 1، ص 454
  • 7. همان
  • 8. فرهنگ نامه مهدویت، خدا مراد سلیمیان، ص 66