تأثير دعا در فرج امام زمان(عج) چه اندازه است؟

اگر قرار باشد غيبت امام زمان(عج) به دليل حكمت‏هاى خاص الهى باشد، دعا كردن ما براى فرج چه خاصيتى دارد؟

1. اساساً غيبت امام زمان(عج) بر اساس اسباب و حكمت هايى صورت گرفته است كه اگر چه به برخى آنها در روايات مختلف تصريح شده، اما دانستن همه آنها در دوران غيبت آن بزرگوار، ممكن نيست. امام صادق(ع) مى ‏فرمايد:
افنَّ وَجْهَ الْحفكْمَةف فى‏ ذلفكَ لا يَنْكَشففف إلاّ بَعْدف ظفهفورفهف؛
حكمت غيبت امام زمان(عج) روشن نمى‏ شود، مگر بعد از ظهور آن حضرت.

بنابر اين، ممكن است يكى از حكمت‏هاى غيبت دچار ساختن انسان‏ها به بلا و مشكلاتى باشد كه باعث روى آوردن آنها به خدا و دعا كردن براى فرج است. چنان‏كه در قرآن آمده است:
ما انسان‏ها را به شدايد و سختى‏ هاى روزگار مبتلا مى‏ سازيم، باشد كه به‏درگاه ما تضرع و زارى نمايند و به دعا روى آورند.(1)
بر اين اساس، دعا براى فرج نه تنها منافاتى با حكمت‏هاى الهى ندارد، بلكه خود مى‏تواند از زمره همين حكمت‏ها به شمار آيد.
2. دعا براى فرج امام زمان(عج) وظيفه و تكليفى است كه در عصر غيبت در روايات بسيارى بر آن تأكيد شده است. پيامبر اكرم(ص) و ائمه هدى(ع) بر چنين دعايى امر فرموده ‏اند، حضرت ولى عصر(عج) نيز نه تنها شيعيان خود را به دعا كردن براى تعجيل فرج فرمان داده، بلكه كثرت دعا را از آنان خواسته‏ اند.(2)
3. در برخى روايات، دعا براى فرج وسيله‏اى براى نجات از هلاكت به شمار آمده است. امام حسن عسكرى(ع) مى ‏فرمايد:
به خدا، فرزندم مهدى را غيبتى است كه در آن هيچ كس از هلاكت نجات‏ نمى‏ يابد، مگر كسى كه خداى (عزوجل) او را بر اعتقاد نسبت به امامتش ثابت قدم بدارد و او را در دعا براى تعجيل فرجش توفيق عنايت‏ فرمايد.(3)
در پايان بايد گفت: وقتى كه انتظار فرج والاترين نوع عبادت به شمار مى‏ آيد، دعا براى فرج نيز زيباترين جلوه انتظار به حساب مى ‏آيد و اصل دعا گرامى ‏ترين و محبوب‏ترين چيزها در نزد خداست و تأثير آن در تغيير دادن تقدير است. چنان‏كه در روايات پيامبر اكرم(ص) آمده است:
أكْثفر مفنَ الدّفعاء فَإنَّ الدفعاءَ يَردّ الْقَضاءَ؛(4)
زياد دعا كن، زيرا دعا قضاى الهى را باز مى‏ گرداند.

پی نوشت:
1. انعام (6) آيه 42.
2. أكثروا الدعا بتعجيل الفرج. (شيخ صدوق، اكمال الدين واتمام النعمه، ج 2، ص 485).
3. شيخ صدوق، اكمال الدين و اتمام النعمه، ج 2، ص 384.
4. نهج الفصاحه، ص 84، ح 446.

[انجام وظيفه دعا براي فرج به عنوان يك انجام وظيفه است ، گرچه قطعاً بي اثر نيست . اما اثر اوليه آن متوجه دعا كننده است كه فرمودند در اين –دعا كردن براي فرج – فرج شماست –(موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع) ]