حقوق حضرت بر شیعیان

حقوق حضرت مهدی (علیه السلام) بر شیعیان، بسیار و الطاف او بی شمار است. از آن جمله است:

1. حق وجود و هستی؛ از توقیعات شریفه آن حضرت است که فرمود: «نحن صنایع ربنا و الخلق بعد صنایعنا» 1 و امام زمان و پدران بزرگوارش (ع) واسطه هستند در رساندن فیض های الهی به سایر مخلوقات، و به همین معنی در دعای ندبه اشاره شده که: «این السبب المتصل بین الارض و السماء»

2. حق بقا در دنیا؛ در روایتی از امام صادق(علیه السلام) آمده است که: «اگر زمین بدون امام زمان باقی بماند، از هم می پاشد» 2

3. حق قرابت و خویشاوندی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)؛ که در قرآن کریم آمده است: «قل لااسئلکم علیه اجراً الا الموده فی لاقربی» 3؛ بگو که من از شما بر تبلیغ رسالت توقع مزدی ندارم، جز این که در مورد خویشاوندانم مودت ورزید. و در حدیث ندای حضرت قائم(علیه السلام) هنگام ظهورش آمده، «از شما می خواهم شما را به حق خدا و حق رسول خدا و حق خودم بر شما که مرا بر شما حق قرابت و خویشاوندی پیغمبر هست.» 4

4. حق واسطه نعمت؛ در زیارت جامعه در باره امامان (ع) می خوانیم «و اولیاء النعم» و از امام صادق (علیه السلام)آمده که: «اگر ما نبودیم، نه نهرها جاری می شد، نه میوه ها می رسید و نه درخت ها سبز می گشت.» 5امام سجاد (علیه السلام) نیز به ابوحمزه فرمود: «ای ابوحمزه! پیش از طولع آفتاب نخواب، که برایت خوش ندارم، به تحقیق که خداوند در آن وقت، روزی های بندگان را تقسیم می کند و بر دست ما آن ها را جاری می سازد».6

5. حق پدر بر فرزند؛ شیعیان از باقی مانده گل خاندان وحی آفریده شده اند، همان طور که فرزند از پدر به وجود می آید. امام رضا (علیه السلام)فرمود: «امام، همدم و رفیق و پدر مهربان است7 از امام باقر(علیه السلام) نیز روایت شده است که فرمود: «به تحقیق که خداوند ما را از اعلی علیین خلق فرموده و دل های شیعیان ما را از مایه خلقت ما و تن شان را از پایین تر از آن آفرید.
پس دل های شان در هوای ما است، زیرا از آن چه ما آفریده شدیم، آن ها نیز آفریده شده اند.8

6. حق ارباب بر بنده؛ از حسین بن علی (علیه السلام)روایت شده که فرمود: «رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)به علی(علیه السلام) فرمود: من به مؤمنین از خودشان به خودشان سزاوارترم، پس تو ای علی از مؤمنین به خودشان سزاوارتری، پس بعد از تو، حسن سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان و ... و حجه بن الحسن به مؤمنین سزاوارتر است از خودشان. امامان نیکوکار، آن ها با حق و حق با آن ها است.»9 و از امام رضا (علیه السلام)روایت شده که فرمود: «مردم در اطاعت کردن، بردگان ما هستند». 10

7. حق عالم بر متعلم: خداوند در قرآن فرموده است: «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون»11

8. حق امام بر رعیت؛ امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود: مهمترین چیزی که خداوند آن را از جمله حقوق، فرض کرده، حق والی و زمامدار بر رعیت است.»12 این ها بخشی از حقوق حضرت بر شیعیان بود13

 

 • 1. احتجاج طبرسی، ج 2، ص 278
 • 2. اصول کافی، ج 1، ص 179
 • 3. سوره شوری، 23
 • 4. غیبه نعمانی، ص 149
 • 5. اصول کافی، ج 1، ص 144
 • 6. مکیال المکارم، ج 1، ص 62
 • 7. اصول کافی، ج 1، ص 200
 • 8. همان، ص 390
 • 9. اصول کافی، ج 1، ص 187؛ کمال الدین، ج 1، ص 270
 • 10. اصول کافی، ج 1، ص 187
 • 11. سوره انبیاء، 7
 • 12. روضه کافی، ص 35
 • 13. مکیال المکارم، ج 1، ص 56