در آداب سرداب مطهر و كيفيت زيارت حجة

در آداب سرداب مطهر و كيفيت زيارت حجة الله على العباد و بقية الله في البلاد الإمام المهدي حضرت حجة بن الحسن صاحب الزمان صلوات الله عليه و على آبائه و قبل از شروع تنبيه كنيم بر امرى كه در كتاب هديه از كتاب تحيه نقل كرديم و آن امر اين است كه اين سرداب مطهر داخل در خانه آن بزرگواران بوده و راه دخول در آن سرداب در قديم قبل از بناء جديد و ساختن صحن و قبه و حرم از پشت سر نزديك به قبر نرجس خاتون بود و شايد حال در رواق باشد آنجا پايين مى‏رفتند و دالان دراز تاريكى داشت چون از آنجا مى‏گذشتند به در سرداب غيبت مى‏رسيدند كه حال آيينه‏كارى شده و پنجره از طرف قبله به صحن عسكريين عليهما السلام باز مى‏شود و آن در از وسط اين سرداب باز مى‏شد كه حال كاشى ديوار بجاى آن را به شكل محرابى ساخته‏اند و همه اعمال اين سه امام عليهم السلام از يك حرم مى‏شد و لهذا شهيد اول در مزار بعد از زيارت عسكريين عليهما السلام زيارت سرداب را ذكر كرده پس از آن زيارت نرجس خواتون را و در يكصد سال و چيزى قبل مؤيد مسدد احمد خان دنبلى مبلغى خطير اقدام كرد و صحن آن دو امام عليهما السلام را به نحوى كه الآن موجود است جدا نمود و براى آن روضه و رواق و قبه عاليه برپا نمود و براى سرداب مطهر صحنى على حده و ايوانى و راهى و پله‏اى جدا و دهليزى و سردابى مستقل براى زنان ساخت چنانچه حال ديده مى‏شود و آن راه اول و پله‏ها و در سرداب بالمره مسدود شد و نشانى از آنها نيست مگر آن مقدارى كه فعلا در خانه‏اى معروف به خانه اخبارى‏ها مشاهده مى‏شود و محلى براى بجا آوردن بعضى از آداب وارده نماند و لكن محل جمله‏اى از زيارات كه اصل سرداب شريف است تغييرى نكرده و اما استيذان و خواندن اذن دخول پس بحسب استقرا در همه زيارات و تصريح علما بر هر درى كه از آنجا مرسوم شده دخول در آن حرم از هر امامى كه باشد بايست رعايت كرد و در آن حرم محترم بى‏اذن داخل نبايد شد الحال شروع كنيم در كيفيت زيارت بدان كه اذن دخول خاص سرداب مطهر همان زيارتى است كه بعد از اين بيايد و اول آن‏
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ‏
است و در آخر آن استيذان مى‏شود و بايست آن را در در سرداب پيش از پايين رفتن از پله‏ها خواند و اذن دخولى ديگر سيد بن طاوس نقل كرده قريب به همان اذن دخول اول كه در فصل دوم از باب زيارات نقل كرديم و اذن دخولى ديگر علامه مجلسى از نسخه قديمه نقل كرده كه اول آن‏
اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ بُقْعَةٌ طَهَّرْتَهَا وَ عَقْوَةٌ شَرَّفْتَهَا
است كه ما نيز آن را بعد از آن اذن دخول عمومى نقل كرديم پس به آنجا رجوع نما و به آن كلمات استيذان كن پس از آن برو و داخل سرداب مطهر شو و زيارت كن آن حضرت را به آنچه خود دستور العمل داده‏اند.