زندگی او چگونه است؟

آیا امام زمان (عج) زن و فرزند دارند یا خیر؟ اگر دارند، آیا آن‏ها هم در حكم انسان غایب هستند یا خیر؟ كیفیت ‏خانواده حضرت را توضیح دهید .

روایاتی داریم كه نشان می‏دهد حضرت (عج) ازدواج كرده و احتمالاتش متعدد است . احتمال دارد فقط در عمر طبیعی غیبت صغرا این اتفاق افتاده باشد . احتمالا زن و فرزند دارد و بعضی از علما به روایات آن تصریح می‏كنند; اگر حضرت زن و بچه داشته باشد، حكم حضرت بر خانواده وی جاری نیست و شاید قانون زندگی و مرگ طبیعی بر این‏ها جاری شود

منابع: 

مجله پرسمان