احادیث امام مهدی (ع) : راه دوستی با ما

احادیث امام مهدی (ع) : راه دوستی با ما

 امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف):
به راست تمایل نیابید و به چپ نگرید قصد و آهنگ خویش را همراه با مودت و بر اساس سنت روشن به سوی ما قرار دهید
الغیبه الطوسی-ج1-ص285