عناوین پژوهش های مهدویت

سم الله الرّحمن الرّحیم

مستدعی است پیرامون هر موضوع مقاله ای تهیه گردد.

  • هر مقاله حداکثر8 صفحه A4- هر صفحه حدود 250 کلمه
  • مقالات از يک ساختار شفاف برخوردار بوده و سیر منطقی خوبی داشته باشند. (مطلب به صورت پراکنده بیان نشده باشد).
  • عنوان‌ها و زير‌عنوان‌های مناسب، صحيح و مرتبط بکار رود.
  • کاملا علمی بوده و از عبارت های  احساسی و بازی با الفاظ پرهیز شود.
  • هر مدعایی مستدل بیان شود اگر عقلی است با دلیل و برهان اثبات شود و اگر نقلی یا تجربی است، مدرک داشته باشد.
  • حتی‌المقدور نقل از منابع بدون واسطه باشد. مستندات قابل اعتماد و حتی الامکان دست اول
  • در صورت نقل از یک منبع باواسطه، ذکر منبع واسطه هم ضروری است.
  • در پی‌نوشت یا بخش منابع ، مشخصات کامل منبع مطابق با شیوه های متداول ارجاع به منابع ذکر شود
  • مدعاها به منابع شناخته شده ارجاع داده شود به گونه ای که خواننده را به منابع مرجع در آن موضوع راهنمایی و هدایت کند

 شیوه ارسال مقاله:پست الکترونیکی: entezar@ahlolbait.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حدیثی مربوط به حضرت بقيةالله علیه السلام را انتخاب کرده و موارد ذیل را در مورد آن بررسی نمائید:
الف: منابع و اختلاف متن در آثار مختلف
ب: بررسی رجال حدیث
ج: دلالت
د:مطالب مرتبط در آیات ، دیگر روایات و ادعیه
ه:شروح در دیگرآثار
2- بررسي نقش مهدويت در آینده پژوهی و شكل‌دهي به آينده مطلوب.
3- مهدویت با رویکرد بین المللی(امام مهدی -عجل الله تعالی فرجه-  در آثار شخصیت ها و فرهنگ اسلامی و غیر اسلامی سراسر دنیا)
4- حدود و قلمروهای آزادی در حکومت جهانی مهدوی
5- معارف مهدویت موجود در ادعیه(پژوهش در دعاها و زیارات مهدوی )
6- آثار و کاربردهای مهدويت پژوهي
7- رابطه مهدويت پژوهي با ديگر حوزه هاي مطالعاتي اسلامي(فقه،کلام و...)
8- كاركردهاي اندیشه مهدويت
9- منشا هر یک از القاب و نام های امام زمان(معنای آن و اولین بار از جانب کدامین معصومین به این نام یا لقب خوانده شده اند)
10- پيشينه مطالعات مهدويت در سنت اسلامي (الگوها ، ادوارها و شيوه ها)
11- رابطه علم ،دنیا،دین و اندیشه مهدویت
12- آثار و برکات اعتقاد به امام غایب
13- نقش مردم در تحقق ظهور
14-  آسيب‌شناسي چالش های در مقابل انديشه مهدويت
15- مقایسه بین آموزه های موعود گرایانه اسلام و سایر ادیان
16- پارمترهای آسیب زای جامعه اسلامی در عصر غیبت
17- بررسی مؤلّفه هاواستلزامات انتظارو رابطه ی آن باحکومت جهانی مهدویت از دیدگاه نهج البلاغه
18- بررسی مؤلّفه هاواستلزامات انتظارو رابطه ی آن باحکومت جهانی مهدویت از دیدگاه صحیفه سجادیه
19- انتظار امام زمان ( عج) از جامعه شيعي و مسئوليت شيعه  آن حضرت بودن .
20- ارزش و جایگاه انتظارحضرت مهدی« عج» بر زندگی فردی ،سیاسی و اجتماعی انسان
شرح سوال:
پژوهش های مهدویت