مهدی شناسی

علایم آخر الزمان:‌ ویرانی و خرابی شهرها (عکس نوشته)

علایم آخر الزمان:‌ ویرانی و خرابی شهرها (عکس نوشته)

ویرانی و خرابی شهرها در کتب مقدس یهودیان درباره حادثه ویرانی و خرابی شهرها در دوران آخرالزمان چنین آمده است
علایم آخرالزمان:‌ اتفاقات آسمانی (عکس نوشته)

علایم آخرالزمان:‌ اتفاقات آسمانی (عکس نوشته)

تا اینجا به بررسی علامت های آخر الزمان در دیگر ادیان پرداختیم علامت های دیگر آخرالزمان در کتاب مقدس مسیحیان چنین بیان شده:« و در آفتاب و ماه و ستارگان علامتهایی خواهد بود