یاران منتظر و انتظار

وظایف منتظران: علایم ظهور حضرت مهدی (ع)(پوستر)

وظایف منتظران: علایم ظهور حضرت مهدی (ع)(پوستر)

امام صادق (علیه السلام): پیش از قیام قایم پنج نشانه حتمی است که عبارتند
علایم آخرالزمان:‌ عذاب برای مجرمین اهل قبله (عکس نوشته)

علایم آخرالزمان:‌ عذاب برای مجرمین اهل قبله (عکس نوشته)

یکی از آیات قرآن که در تفاسیر اسلامی نزول عذاب در آخرالزمان از آن برداشت می شود