وظایف شیعه و خدمتگذاری امام عصر

وظایف منتظران: زینت ما باشید (پوستر)

وظایف منتظران: زینت ما باشید (پوستر)

امام صادق (علیه السلام): ای گروه شیعه برای ما زینت باشید نه ننگ و عار با مردم خوش گفتار بوده و از سخنان بیهوده و زشت برحذر باشید.
وظایف منتظران: علایم ظهور حضرت مهدی (ع)(پوستر)

وظایف منتظران: علایم ظهور حضرت مهدی (ع)(پوستر)

امام صادق (علیه السلام): پیش از قیام قایم پنج نشانه حتمی است که عبارتند
وظایف منتظران: کمک مالی به نیازمندان (پوستر)

وظایف منتظران: کمک مالی به نیازمندان (پوستر)

امام صادق علیه السلام:هرکس نتواند ما را صله نماید باید دوستان صالح ما را صله کند
وظایف منتظران:  تسلیم بودن (پوستر)

وظایف منتظران: تسلیم بودن (پوستر)

امام سجاد علیه السلام :در آن زمان کسی بر امامت و ولایت او ثابت قدم و استوا رنمی ماند
وظایف منتظران: اخلاص در عمل (پوستر)

وظایف منتظران: اخلاص در عمل (پوستر)

امام صادق (علیه السلام)‌:‌عمل خالص عملی است که نخواهی
وظایف منتظران: دفاع از امام زمان (عج) و حفاظت از دین  (پوستر)

وظایف منتظران: دفاع از امام زمان (عج) و حفاظت از دین (پوستر)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)‌: اگر بدعت ها (نوآوری های جدید که در دین وارد می شود
وظایف منتظران: امام زمان خود را  بشناسیم(پوستر)

وظایف منتظران: امام زمان خود را بشناسیم(پوستر)

اامام حسن عسکری (علیه السلام): هرکس بمیرد و امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است.
وظایف منتظران: از بین بردن شک و تردید (پوستر)

وظایف منتظران: از بین بردن شک و تردید (پوستر)

امام صادق(علیه السلام) :وقتی امامتان غایب شود پس دوری کنید از شک و تردید.
وظایف منتظران: توبه واقعی(پوستر)

وظایف منتظران: توبه واقعی(پوستر)

امام زمان (عج):تنها چیز ی که ما را از آنان (شیعیان) پوشیده می دارد