غیبت و انتظار

علایم آخرالزمان:  وقتی که در نزد خداوند معلوم است (عکس نوشته)

علایم آخرالزمان: وقتی که در نزد خداوند معلوم است (عکس نوشته)

یکی دیگر از آیاتی که به آخرالزمان اشاره دارد آیه ۳۶ سوره حجر است خداوند در این آیه می فرماید:
علایم آخر الزمان:‌ دینداران آخرالزمانی (عکس نوشته)

علایم آخر الزمان:‌ دینداران آخرالزمانی (عکس نوشته)

در نگاه آخرالزمانی زرتشیت کفر و بی دینی یکی از بزرگترین مشکلاتی است که در آخر الزمان انسانیت را نابود می کند
علایم آخرالزمان :  قحطی و بیماری های مهلک (عکس نوشته)

علایم آخرالزمان : قحطی و بیماری های مهلک (عکس نوشته)

طبق آموزه های آيین مسیحیت پیش از پایان عالم فشار و سختی و زلزله های پی در پی اتفاق می افتد
علایم آخر الزمان: خشکسالی (عکس نوشته)

علایم آخر الزمان: خشکسالی (عکس نوشته)

در برخی از منابع یهود و تفاسیر آن برای هفت سال پیش از آمدن منجی و تحقق آخرالزمان اتفاقاتی ذکر کرده اند
علایم آخرالزمان :‌ روز خداوند (عکس نوشته)

علایم آخرالزمان :‌ روز خداوند (عکس نوشته)

در بعضی از متون مقدس از آخرالزمان معنای روز خداوند روز انتقام از گناهکاران و پاداش افراد نیکوکار برداشت می شود. در عاموس (آموس) نبی سده هشت پیش از میلاد از این روز یاد شده است
علایم آخرالزمان:‌ پیشینه تاریخی

علایم آخرالزمان:‌ پیشینه تاریخی

به نظر می رسد قدیمی ترین گفته های مربوط به آخرالزمان و ظهور موعود مربوط به باستانی ترین مردمان جهان یعنی اسکیموها و سرخپوشان آمریکای شمالی باشد.
علایم آخرالزمان:‌  مومنان همان مجرمانند(عکس نوشته)

علایم آخرالزمان:‌ مومنان همان مجرمانند(عکس نوشته)

افراد با ایمان نزد خداوند بهترین مقام را دارند در قرآن مجید همواره از ارزش و گرامی بودن آنها در نزد خداوند تعریف و توصیف بسیاری شده است.
علایم آخرالزمان :دورانی که آفت ها به ریشه می زند (عکس نوشته)

علایم آخرالزمان :دورانی که آفت ها به ریشه می زند (عکس نوشته)

فسادها و فتنه ها و آفت های فراگیر در تمام خانه های شرق و غرب عالم نفوذ خواهد کرد نه تنها فرزندان که پدران و مادران را نیز فرا خواهد گرفت.
علایم آخرالزمان:‌ بیزاری از پدران مسلمان (عکس نوشته)

علایم آخرالزمان:‌ بیزاری از پدران مسلمان (عکس نوشته)

رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:‌«وای بر فرزندان آخرالزمان از روش پدرانشان!‌نه از پدران مشرکشان