اسناد زیارت آل یاسین

اسناد زیارت آل یاسین

زیارت آل یاسین از دو منبع به دست ما رسیده است که متن آنها تفاوت‌های قابل توجهی دارد: 
 گزارش محمد بن عثمان عمری کهن‌ترین گزارش این زیارت به نقل از محمد بن عثمان عمری نائب دوم امام زمان(عج) است.[نیازمند منبع] ابن مشهدی این زیارت را در المزار الکبیر پس از دعای ندبه نقل کرده است.[۱] 
سید بن طاووس نیز آن را در مصباح الزائر آورده و آن را دعای ندبه نام نهاده است.[۲]
 ابن مشهدی برای این زیارت چندین سند نقل کرده که در بیشتر این سندها حداقل یک نفر ضعیف یا ناشناس وجود دارد ولی خود وی تمام راویان کتاب را موثق توصیف می‌کند.
 گزارش ابوجعفر حمیری راوی مشهور این زیارت، ابوجعفر محمدبن عبدالله بن جعفر حِمْیری است که علمای علم رجال و حدیث، از او به وثاقت و بزرگی یاد کرده‌اند.او کتاب‌هایی تألیف کرده که به ظاهر هیچ یک در دسترس نیست و چون در اواخر دوران غیبت صغری می‌زیسته، مکاتباتی با امام مهدی(عج) داشته است.این زیارت در کتاب احتجاج طبرسی به صورت مُرسَل نقل شده است.
 علامه مجلسی نیز در سه جای کتاب بحار الانوار آن را نقل کرده است.
 شیخ عباس قمی در کتاب مفاتیح الجنان نخستین زیارتی را که برای امام زمان(عج) نقل کرده، همین زیارت است.