معنا، مفاهیم، تعاریف

امامت و ولایت در کلام حضرت آیت الله خامنه ای

امامت و ولایت در کلام حضرت آیت الله خامنه ای

امامان (علیه السلام)، هر كدام ولي الهي هستند كه ولايت و رهبري آنها باامر الهي مشخص گرديده و توسط پيامبراكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) معرفي شده
گفتاری از آيت الله وحيد خراسانی درباره امام زمان

گفتاری از آيت الله وحيد خراسانی درباره امام زمان

امام به معناى پيشوا ومقتدا است ودر اصطلاح اماميه، پيشواى معصوم ومنصوب از طرف خدا است كه مقام رياست عامه را دارا مى باشد.
معانی امام و امامت

معانی امام و امامت

امام در اصطلاح اسلامی و مسلمین به «کسی یا چیزی می‎گویند که با فرمان الهی، راهنما و هدایتگران‎ ما به راه خداست خواه انسان باشد
معنای لغوی و اصطلاحی امام

معنای لغوی و اصطلاحی امام

امامت در لغت به معناي رهبري و رياست امت است که طبعاً نوعي تبعيت و پيروي گروهي را به همراه دارد.
معنای امامت

معنای امامت

امامت و رهبری نه تنها به عنوان یک ضرورت و واقعیت عینی در تاریخ بشر مطرح بوده است
حقيقت و فلسفه امامت

حقيقت و فلسفه امامت

واژه «امامت» در لغت به معنای رهبری و پیشوایی، و «امام» به معنای مقتدا و پیشواست، خواه انسان باشد، یا چیز دیگر، چنان كه ابن فارس گفته است:
معانی و مراتب امامت

معانی و مراتب امامت

می دانیم که در میان ما شیعیان مسئله امامت اهمیت فوق العاده ای دارد و در میان سایر فرق اسلامی آنقدر برای این مسئله اهمیت قائل نیستند. سر مطلب اینست که مفهوم امامت در نزد شیعه با مفهوم امامت در نزد سایر فرق اسلامی متفاوت است.
مفهوم ولایت در تفسیر المیزان

مفهوم ولایت در تفسیر المیزان

پس آنچه از معانى ولايت در موارد استعمالش به دست مى آيد اينست که ولايت‏ عبارتست از يک نحوه قربى که باعث و مجوز نوع خاصى از تصرف و مالکيت تدبير مى شود
 مفهوم ولايت و انواع آن

مفهوم ولايت و انواع آن

گرچه در مورد اهميت بحث ولايت، آيات و روايات متواتري داريم كه ولايت را منحصر در يك چيز نمي داند، اما اين نوشتة ولايت و معنا و مفهوم آن را بيان مي كند.